Anasoft litera 2018

Odborná porota trinásteho ročníka Anasoft litera vybrala z 230 kníh vydaných minulý rok do užšieho výberu 10 titulov. Výber kníh porota zdôvodnila : „Prienik našich súkromných desiatok bol pomerne veľký. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola literárna hodnota textu, neprihliadali sme na predchádzajúcu tvorbu autorov, v porovnaní s ktorou by niektoré aktuálne texty možno neobstáli. Naša desiatka je žánrovo, generačne a rodovo pestrá.”