obálka: Manažment III

Manažment III (2012)

Autor: Závadský Ján
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 4,73 €
Naša cena: 4,49 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať dva základné modely smerujúce k systémovému prístupu k manažmentu. Prvým je model manažmentu definujúci základné vstupy, výstupy, relácie a spätné väzby v systéme riadenia organizácie. Druhým je holistický model inovačného rozvoja podniku obsahujúci tri prístupy k identifikácii inovačného potenciálu podniku, ktorými sú organizačný audit vedúci k cielenej optimalizácii kritických miest, meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie a inovačná aktivita zainteresovaných strán. Obidva modely vychádzajú zo základných poznatkov o systémoch a systémovej analýze, ktoré sú tiež súčasťou učebnice. V súlade so svojím zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je publikácia určená (vysokoškolskí študenti, učitelia, manažéri, odborná verejnosť), jednotlivé kapitoly obsahujú názory manažérov z praxe, kontrolné otázky dopĺňajúce a obohacujúce odborný text. Úlohy na riešenie uvedené na konci každej kapitoly prispievajú k ujasneniu si základných väzieb medzi skúmanými subjektmi a objektmi manažmentu.Podrobnosti

  • Počet strán: 176
  • Formát: 170 × 240 mm
  • Váha: 330 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-512-3
  • Rok vydania: 2012
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080785123