Vianočný výber pre mládež
Vianočný výber z beletrie
Vianočný výber z histórie a literatúry faktu
Vianočný výber plný napätia
Detský vianočný výber
Romantický vianočný výber

Otváracie hodiny počas sviatkov

 • PONDELOK až NEDEĽA
  (01.12.2017 – 23.12.2017)

  08:00 – 18:00

 • NEDEĽA
  (24.12.2017)

  08:00 – 12:00

 • PONDELOK
  (25.12.2017)

  ZATVORENÉ

 • UTOROK
  (26.12.2017)

  ZATVORENÉ

 • STREDA až PIATOK
  (27.12.2017 – 29.12.2017)

  08:00 – 18:00

 • SOBOTA
  (30.12.2017)

  09:00 – 13:00

 • NEDEĽA
  (31.12.2017)

  ZATVORENÉ

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa je predávajúcim zabezpečená v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb (uzavretý na diaľku), zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších úprav a zákonom č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších úprav.

1. Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti (v súlade s platným právnym poriadkom). Pokiaľ kupujúci zistí po prevzatí tovaru prípadné nedostatky je povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť predajcovi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode CHRISTIANIA je štandardne 24 mesiacov. Neskoršie reklamácie nekompletnosti alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Postup pri reklamácii

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky na čísle 052/772 29 44 alebo emailom na objednavky@christiania.sk

2. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu Kníhkupectvo CHRISTIANIA, Nám sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Takýto tovar nepreberáme a vráti sa Vám späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni na vyššie uvedenej adrese s tým, že reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný tovar (podľa Vášho výberu a do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

2. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci prevezme tovar späť a vráti najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo poskytnutý preddavok.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. i) a j) zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,