obálka: Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie (2011)

Autor: Pisoňová Mária
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 4,40 €
Naša cena: 4,18 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Monografia ponúka čitateľom v našich podmienkach zatiaľ nepublikovaný pohľad na požadované kompetencie manažéra, resp. riaditeľa školy. Súčasné legislatívne požiadavky nevyhnutné na výkon riadiacej pozície autorka porovnáva s medzinárodnými štandardmi. Je implementáciou autorkiných teoretických poznatkov, ale najmä praktických skúseností, zdôrazňujúcich uplatňovanie manažérskych funkcií v práci riaditeľa školy. Monografia môže byť východiskom pre tvorbu obsahu pregraduálnej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov, ale aj pre jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania určeného vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom. Cieľom publikácie je osloviť čitateľov z radov riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení na všetkých úrovniach riadenia, zákonných zástupcov detí a žiakov a všetkých tých, ktorým záleží na profesionalizácii procesu riadenia škôl v Slovenskej republike.Podrobnosti

  • Počet strán: 108
  • Formát: 170 × 240 mm
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-402-7
  • Rok vydania: 2011
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080784027