obálka: Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo (2010)

Autor: Sedlák Mikuláš
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 6,05 €
Naša cena: 5,75 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s problematikou podnikových nákladov a výnosov, ako aj tvorby cien. Autori rozoberajú právne normy týkajúce sa podnikov, otázky podnikania so zahraničnou kapitálovou účasťou, ako aj združovanie podnikov vrátane fúzií a akvizícií. Osobitnú pozornosť venujú podnikovým financiám, majetkovej a kapitálovej štruktúre, finančným pomerovým ukazovateľom i finančnému plánovaniu a finančnej kontrole podniku. Učebnica je určená najmä pre študentov Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ale dobre poslúži aj študentom ďalších fakúlt ekonomického zamerania.Podrobnosti

  • Počet strán: 352
  • ISBN: 978-80-8078-317-4
  • Rok vydania: 2010
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080783174