obálka: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (2012)

Autor: Gonda Vladimír
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 2,75 €
Naša cena: 2,61 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Hlavnou črtou publikácie je autorova snaha rešpektovať a priblížiť metodické usmernenie (MŠVVaŠ SR) č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní (ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011 a na základe ktorého jednotlivé vysoké školy rozpracovali svoje vlastné smernice záväzné pre študentov a zamestnancov), ako aj medzinárodné normy ISO a normy STN, týkajúce sa najmä štruktúry záverečných prác (povinných a fakultatívnych častí a ich presného poradia), resp. základných princípov tvorby citácií a bibliografických odkazov.Podrobnosti

  • Počet strán: 180
  • Formát: 147 × 207 mm
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-472-0
  • Rok vydania: 2012
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080784720