obálka: Autorský zákon - komentár

Autorský zákon - komentár (2013)

Autor: Lazíková Jarmila
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 20,00 €
Naša cena: 19,00 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Základom publikácie je komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 289/2013 Z. z. účinnej od 1. novembra 2013. Posledná novela bola prijatá za účelom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ vo veci lehoty ochrany niektorých práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, zároveň spresnila alebo doplnila niektoré legislatívne pojmy a výrazne zasahuje aj do právnej úpravy licenčných zmlúv. Napriek snahe Európskej únie harmonizovať autorské právo na vnútornom trhu sa vyskytujú mnohé rozdiely v právnych úpravách členských štátov vo veciach autorského práva. Komentár preto obsahuje aj komparáciu právnej úpravy vybraných inštitútov s českou právnou úpravou autorského práva.Podrobnosti

  • Počet strán: 480
  • Formát: 150 × 210 mm
  • Váha: 660 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-593-2
  • Rok vydania: 2013
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080785932