obálka: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (2015)

Autor: Vozár Jozef
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 22,00 €
Naša cena: 20,90 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov.Náprava nemajetkovej ujmy nesleduje cieľ poskytnúť poškodenému náhradu peňažného ekvivalentu ani obnovu pôvodného stavu, ale iba jej určité spravodlivé zmiernenie (tzv. zadosťučinenie, satisfakciu). Primerané zadosťučinenie sa chápe ako nástroj na odstránenie spôsobenej nemajetkovej ujmy. Pri uplatňovaní náhrady nemajetkovej ujmy nestačí poznať znenie zákonov. Oveľa dôležitejšie sú však súdne rozhodnutia, lebo súdy v tejto oblasti dotvárajú platné právo. Napriek publikovaniu všetkých súdnych rozhodnutí od roku 2011 neexistuje v tomto publikovaní systém, a tak je možnosť zistenia skutočne právoplatne rozhodnutých súdnych sporov značne komplikovaná. Aj z tohto dôvodu sa vytvoril autorský kolektív z právnikov, ktorí sa prakticky zaoberajú náhradou nemajetkovej ujmy v rôznych sférach práva. Prostredníctvom súdnych rozhodnutí, ktoré dlhšie časové obdobie sledovali a zhromažďovali, približujú aplikáciu práva v týchto oblastiach:primerané zadosťučinenie v konaní o ústavnej sťažnosti,náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej pozostalým smrťou blízkej osoby pri dopravnej nehode,náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej diskrimináciou,náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo nezákonným úradným postupom,náhrada nemajetkovej ujmy v rámci zdravotníckej starostlivosti a zásahu do súkromia,náhrada nemajetkovej ujmy v dôsledku zásahu do ochrany osobnosti médiami,náhrada nemajetkovej ujmy v oblasti nekalej súťaže.Výnimočná zbierka obsahujúca viac ako 170 rozhodnutí vo veciach nemajetkovej ujmy z viacerých jej aspektov je vzhľadom na jej zameranie určená každému – nielen právnickej, ale aj laickej verejnosti.Podrobnosti

  • Počet strán: 264
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8168-310-7
  • Rok vydania: 2015
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788081683107