obálka: Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie (2013)

Autor: Horváth Edmund
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 5,50 €
Naša cena: 5,23 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Publikácia obsahuje výber publikovaných a nepublikovaných rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa napríklad primeranosti výšky dojednanej zmluvnej pokuty, súladu dojednanej zmluvnej pokuty s dobrými mravmi či korektívu zásadami poctivého obchodného styku, platnosti ručiteľského vyhlásenia jedného z manželov, vplyvu smrti dlžníka na ručiteľský záväzok, predpokladov vzniku práva veriteľa domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa, vplyvu zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu na záložné právo, podmienok vzniku zádržného práva, čiastočnej úhrady faktúry ako uznania zvyšku záväzku a pod.Podrobnosti

  • Počet strán: 314
  • Formát: 154 × 215 mm
  • Váha: 370 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-623-6
  • Rok vydania: 2013
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080786236