obálka: Odborová organizácia - Postavenie a pracovnoprávne nároky

Odborová organizácia - Postavenie a pracovnoprávne nároky (2020)

Autor: Švec Marek
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
Bežná cena knihy: 16,50 €
Naša cena: 15,68 
  (zľava 5 %)

posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Turbulentné zmeny trhu práce za posledné desaťročie výrazne ovplyvnili vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a odborovou organizáciou. Progresívny vývoj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov však naráža na ich (takmer) nezmenenú právnu úpravu, ale aj na nedostatočnú úpravu podmienok vnútorného fungovania odborovej organizácie.Vágna právna úprava v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktorá nereflektuje požiadavky zmeneného pracovnoprávneho prostredia, vyústila do účelových výkladov právnych noriem, dokonca nemožnosti ich aplikácie na niektoré situácie. Monografia Odborová organizácia – Postavenie a pracovnoprávne nároky, po rokoch absencie vydávania publikácií monotematicky zameraných na oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, je prvou publikáciou svojho druhu na slovenskom knižnom trhu. Fundovaný autorský kolektív na základe vlastných skúseností s realizáciou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sa neobmedzil len na analýzu a komentovanie právnych predpisov, ale hľadá aj východiská ich praktickej použiteľnosti, rešpektujúc pritom účel ich prijatia do právneho poriadku SR. Šesť precízne spracovaných kapitol prináša čitateľovi napríklad informácie o vzniku a začiatku pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, o činnosti zástupcov zamestnancov, ich nároku na pracovné voľno, zodpovednosti odborovej organizácie za škodu, ale aj o možnostiach odstúpenia a vypovedania kolektívnej zmluvy. Odborné spracovanie publikácie, ktoré je zároveň zrozumiteľné a určené na praktické použitie, ju predurčuje stať sa významnou pomôckou pre subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.Podrobnosti

  • Počet strán: 256
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-571-0235-9
  • Rok vydania: 2020
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788057102359