obálka: UZZ 10/2019 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

UZZ 10/2019 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2019)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 5,32 €
Naša cena: 5,05 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

podľa právneho stavu k 5. 2. 2019 (Úplne znenia zákonov 10/2019). Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:

Ako súčasť opatrení proti byrokracii sa vypúšťa povinnosť osoby predkladať výpis z registra trestov. Osoba na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým personálny úrad získa výpis z registra trestov.

Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:

Z dôvodu zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení, ktoré sa bude vykonávať aj nad povinnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie, sa dopĺňa ustanovenie o vymeriavacom základe, ktorý sa použije pre vykonanie ročného zúčtovania. Tento vymeriavací základ sa použije na výpočet prípadného preplatku alebo nedoplatku na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, a to tak, že sa porovná s vymeriavacím základom, z ktorého sa platili povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie preddavkami. Ustanovuje sa povinnosť platiť povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie preddavkami rovnako ako poistné na starobné poistenie, t. j. pre zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnú osobu. Dôvodom tejto zmeny je, že sa povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platia spolu s poistným na starobné poistenie z rovnakého vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa v rámci ročného zúčtovania vykoná aj ročné zúčtovanie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zavádza sa mechanizmus vyžiadania povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od dôchodkovej správcovskej spoločnosti v závislosti od výsledku ročného zúčtovania. Sociálna poisťovňa si vyžiada vrátenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prípade, ak preplatok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie presiahne sumu príspevkov platených preddavkovo, ktoré má samostatne zárobkovo činná osoba zaplatiť na základe vymeriavacieho základu, ktorý sa použil pre vykonanie ročného zúčtovania, a to buď do 30. júna, alebo 30. septembra, dva roky po kalendárnom roku, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo. Sociálna poisťovňa tento vymeriavací základ pozná a okrem ročného zúčtovania ho použije aj na oznámenie výšky preddavkov samostatne zárobkovo činnej osobe. Týmto mechanizmom sa zabezpečí, že Sociálna poisťovňa nebude žiadať vrátenie sumy preplatku za všetky samostatne zárobkovo činné osoby, čím sa minimalizuje negatívny vplyv na likviditu dôchodkových fondov a úspory sporiteľov. Zároveň sa výrazne nezhorší hospodárenie Sociálnej poisťovne, keďže postupné zúčtovanie preplatku na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie bude prebiehať najviac 9 mesiacov.


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 120
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Väzba: brožovaná
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 8584113062497