obálka: UZZ 12/2019 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (š

UZZ 12/2019 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (š (2019)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 6,74 €
Naša cena: 6,40 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 12/2019). Úplné znenie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Účelom novelizácie je posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie a napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Zámerom zmien je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.

Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Upravujú sa podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie. Po zmene zákonom č. 375/2018 Z. z.:

Zavádza sa, aby sa v školskom zákone doplnila povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu.


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 152
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Väzba: brožovaná
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 8584113062510