obálka: Aktualizácia V/1 3/2019

Aktualizácia V/1 3/2019 (2020)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 1,92 €
Naša cena: 1,82 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení po zmene zákonom č. 5/2019 Z. z.V zákone sa explicitne vyjadruje právomoc starostu určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení.Táto úprava odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Keďže na zastupovanie starostu môže byť poverený aj poslanec, ktorý nie je zamestnaný a pre výkon tejto funkcie nemôže byť dlhodobo uvoľnený (napr. dôchodca, podnikateľ, nezamestnaný), dopĺňa sa úprava, podľa ktorej mu patrí za výkon funkcie zástupcu starostu odmena od obce určená starostom. Výška odmeny má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení.V dôsledku zavedenia stropu odmien poslancov niektoré činnosti vyplývajúce z výkonu funkcie poslanca je problematické zohľadniť v zákonom ustanovenej základnej odmene poslanca. Poslanci vykonávajú činnosti, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov (napr. zákona o rodine) a preto sa navrhuje, aby za tieto činnosti v zásadách odmeňovania poslancov mohla byť ustanovená ďalšia osobitná odmena. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí po zmene zákonom č. 4/2019 Z. z.Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán obce schvaľuje najdôležitejšie úkony obce pri nakladaní a hospodárení s jej majetkom. Obecné zastupiteľstvo by preto malo rozhodnúť, či obec bude realizovať rekonštrukciu alebo obnovu budov a zariadení vo vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, uzavretej podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámer by mal obsahovať dostatok informácií, napr. vyhodnotenie aktuálneho technického stavu budovy, aké má budova náklady na energie, náklady na jej prevádzku (opravy, údržba a pod.), plány jej ďalšieho využitia v dlhodobom horizonte, aká rozsiahla je potreba jej prípadnej modernizácie, obnovy alebo rekonštrukcie, aký je potenciál energetických úspor, očakávané parametre budovy po jej modernizácii, obnove alebo rekonštrukcii, aby sa poslanci obecného zastupiteľstva mohli rozhodnúť, či forma garantovanej energetickej služby môže byť vhodným spôsobom zabezpečenia modernizácie, obnovy alebo rekonštrukcie majetku obce. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii po zmene zákonom č. 9/2019 Z. z.Ide o úpravu právomocí príslušníka obecnej polície s cieľom zabezpečiť, aby príslušník obecnej polície mohol zastaviť vozidlo za účelom kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby. Táto kompetencia súvisí s kompetenciou obce, ktorá vykonáva odborný dozor v taxislužbe. Obec môže zároveň výkonom kontroly poveriť aj príslušníka obecnej polície.


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 96
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 977-13-3515-185-9
  • Rok vydania: 2020
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 977133515195801