obálka: Pravopisné cvičenia k učebn.SJ 4.r.ZŠ-3.

Pravopisné cvičenia k učebn.SJ 4.r.ZŠ-3. (2019)

Autor: Dienerová Eva
Vydavateľstvo: SPN - Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Bežná cena knihy: 3,50 €
Naša cena: 3,33 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Po publikácii pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 4. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník. Publikácia obsahuje cvičenia, ktoré sú zamerané na vybrané slová, tvorenie slov predponami, priamu reč, spodobovanie, na jednotlivé slovné druhy a spisovné slová. Žiaci vypracúvajú úlohy priamo v knihe, pretože tá má formu pracovného zošita. V závere publikácie je riešenie všetkých úloh. Publikácia je výbornou pomôckou pre učiteľa, rodiča aj žiaka. Dá sa s ňou pracovať v škole i doma. Vhodným doplnkom na precvičovanie pravopisu v tomto ročníku sú Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4.ročník ZŠ, ktoré zodpovedajú aktuálnemu Štátnemu vzdelávaciemu programu.Podrobnosti

  • Počet strán: 96
  • Formát: 168 × 232 mm
  • Váha: 170 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-10-03458-1
  • Rok vydania: 2019
  • EAN: 9788010034581