obálka: UZ 35/2019 Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora

UZ 35/2019 Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora (2019)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 7,45 €
Naša cena: 7,08 
  (zľava 5 %)

posielame do 5-21 dní v závislosti od dostupnosti u dodávateľa


Informácie o knihe

Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora podľa právneho stavu k 3. 9. 2019 (Úplné znenia zákonov 35/2019). Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne. Vzhľadom na rozšírenie okruhu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je potrebné rozšíriť aj okruh potvrdení, ktorými sa bude uvedená podmienka preukazovať. Upravuje sa určenie účelu vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov, ako aj vyšpecifikovanie subjektov (orgánov verejnej moci), ktoré sú oprávnené ho vyžiadať. Reviduje sa okruh subjektov, ktoré sú povinné vyžiadať výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Zákon č. 315/2016 Z. z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Po zmene zákonom č. 241/2019 Z. z.:

Zmeny sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. V tomto prípade sa zohľadňujú najmä praktické skúsenosti a z toho prameniace požiadavky na zmenu právnej úpravy zo strany verejného sektora a súkromného sektora, pričom vo výsledku dochádza k faktickému zúženiu sledovaných transakcií a tým aj zaťaženiu partnerov verejného sektora na zmysluplný a spravodlivý rozsah. Menia sa tiež procesné ustanovenia zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 168
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Väzba: brožovaná
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 8584113062947