obálka: Zákon o ochrane oznamovateľov protispolo

Zákon o ochrane oznamovateľov protispolo (2019)

Autor: Mičudová Tatiana
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 10,90 €
Naša cena: 10,36 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Publikácia „Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – komentár" prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. Táto nová právna úprava vychádza nielen z doterajšej právnej úpravy, ktorú predstavoval zákon č. 307/2014 Z. z., ale reaguje aj na poznatky z praxe.Cieľom komentára je zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom, pomôcť pri aplikácii zákona v každodennej praxi, ako aj poukázať na zmeny, ktoré z predmetnej novej právnej úpravy vyplývajú. Z týchto dôvodov sú súčasťou komentára aj príklady z praxe či vzory právnych dokumentov. Komentár je určený najmä právnikom, personalistom či iným zamestnancom, ktorí prichádzajú s touto problematikou do styku, ale aj zamestnávateľom, ktorí sú povinní zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení.Podrobnosti

  • Počet strán: 112
  • Formát: 149 × 210 mm
  • Váha: 152 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-571-0133-8
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788057101338