obálka: Geometria – telesá a rovinné útvary

Geometria – telesá a rovinné útvary (2022)

Autor: Labovská Miroslava
Vydavateľstvo: Ikar
Bežná cena knihy: 5,90 €
Naša cena: 5,61 
  (zľava 5 %)

posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Publikácia GEOMETRIA – TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY zo série Matematika jednoducho a ľahko je určená žiakom 7. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Zameriava sa na operácie s telesami a rovinnými útvarmi, ktoré v bežnom živote používame pomerne často. Má štyri kapitoly: Štvoruholníky a trojuholníky, Pytagorova veta, Kružnica, kruh a Objemy a povrchy telies. Každá z nich obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené podľa náročnosti od najjednoduchších po zložitejšie. Na konci kapitol sú neriešené úlohy bez postupu výpočtu, doplnené kľúčom so správnymi výsledkami v závere knižky. Žiaci majú pri počítaní postupovať podobným logickým postupom ako pri vyriešených príkladoch. Obsah tematických celkov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2, zbierka preto poslúži aj pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy alebo pri opakovaní v 1. ročníku stredných škôl.


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 80
  • Formát: 170 × 240 mm
  • Váha: 151 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-551-8352-7
  • Rok vydania: 2022
  • EAN: 9788055183527