obálka: Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii (2.vydanie)

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii (2.vydanie) (2022)

Autor: Kováčiková Ľubica
Vydavateľstvo: SOLEN
Bežná cena knihy: 35,00 €
Naša cena: 33,25 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Knižná publikácia Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii je druhé, prepracované a doplnené vydanie k rovnomennej monografii z roku 2015 od autorského kolektívu pod vedením doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD.

Monografia sa zaoberá kľúčovými témami súvisiacimi s vrodenými a získanými chybami srdca. Hoci viaceré kapitoly sú prenesené z prvého vydania, druhé vydanie obsahuje aktualizované informáce a často aj nové ochorenia a liečebné postupy. Príkladom je rozsiahla kapitola o pooperačnej starostlivosti. Kapitoly o akútnom srdcovom zlyhaní, pľúcnej hypertenzii, arytmiách, transplantácii srdca, mechanickej podpore cirkulácie a kardiopulmonálnej resuscitácii boli doplnené o problematiku bakteriálnej endokarditídy, myokarditídy, pľúcnej embólie, tumorov srdca, súvislostí vrodených chýb srdca s genetickými faktormi, prematuritou a lymfatickými anomáliami. Tiež poskytuje základné informácie o využití echokardiografie, CT zobrazenia a katetrizácie srdca.

V oblasti terapie je publikácia rozšírená o prehľad kardiochirurgických výkonov, o farmakologické špecifiká kriticky chorých detí, neinvazívnu ventiláciu, neštandardné formy umelej pľúcnej ventilácie, nové prístupy v zavádzaní centrálnych venóznych katétrov a dlhodobú mechanickú podporu srdca. Niektoré kapitoly boli doplnené s ohľadom na interakcie ochorení srdca s funkciou iných orgánových systémov a venujú sa tak napríklad, respiračným, hematologickým a gastrointestinálnym ochoreniam. Významným prídavkom sú kapitoly o syndróme po intenzívnej starostlivosti, o umieraní na jednotkách intenzívnej starostlivosti a o tímovej spolupráci. Vzhľadom na pandémiu v čase zostavovania publikácie bola zaradená aj kapitola o multisystémovom zápalovom syndróme asociovanom s COVID-19.

Učebnica pozostáva zo 43 kapitol s početnými subkapitolami. Sú na vysokej vedeckej a edukačnej úrovni, bohato doplnené obrazovou dokumentáciou a podporené citáciami z medicíny založenej na dôkazoch.

Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny.Podrobnosti

  • Počet strán: 504
  • Formát: 240 × 265 mm
  • Väzba: pevná
  • ISBN: 978-80-89858-24-8
  • Rok vydania: 2022
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788089858248