obálka: 30 rokov premien slovenského trhu práce

30 rokov premien slovenského trhu práce (2022)

Autor: Lichner Ivan
Vydavateľstvo: VEDA vydavateľstvo slovenskej akadémie vied
Bežná cena knihy: 10,99 €
Naša cena: 9,34 
  (zľava 15 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Táto monografia predstavuje ohliadnutie sa za vývojom na slovenskom trhu práce od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Zhodnotenie vývoja na slovenskom trhu práce za ostatných takmer tridsať rokov poskytneme z pohľadu základných ukazovateľov (napr. nezamestnanosť, zamestnanosť) zasadených do dobových reálií a analyzovaných z viacerých uhlov pohľadu (napr. regionálneho, vzdelanostného a pod.). V prvej kapitole je vývoj na trhu práce prezentovaný prostredníctvom analýzy dvoch zložiek ekonomicky aktívneho obyvateľstva – zamestnaných a nezamestnaných. V ďalšej časti je pozornosť venovaná vývoju v mzdovej oblasti, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť vývoja na trhu práce. V tretej kapitole je vývoj na trhu práce zhodnotený prostredníctvom pohľadu na proces párovania dopytu a ponuky. Štvrtá kapitola sa venuje zhodnoteniu troch hlavných prúdov pracovnej migrácie. Prvým je odchod Slovákov za prácou v zahraničí, rast záujmu zahraničnej pracovnej sily o zamestnanie sa na našom území a vnútorný pohyb obyvateľstva. Záverečná kapitola predstavuje komplementárny pohľad retrospektívneho zamerania predchádzajúcich a zameriava sa na identifikáciu hlavných výziev slovenského trhu práce počas nadchádzajúcej dekádyPodrobnosti

  • Počet strán: 67
  • Formát: 175 × 250 mm
  • Váha: 200 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7144-332-2
  • Rok vydania: 2022
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788071443322