obálka: Právní psychologie v aktuálních tématech

Právní psychologie v aktuálních tématech (2023)

Autor: Čírtková Ludmila
Vydavateľstvo: Galén
Bežná cena knihy: 37,95 €
Naša cena: 36,05 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Proč nás fascinuje násilí? Jak se z nenápadného muže stane masový vrah? Co vede jedince k násilí vůči druhému člověku? Proč nejvíc traumatizuje násilí ze strany blízké osoby? Komu lze věřit – údajnému pachateli, anebo údajné oběti? Proč se oběť nebránila? Proč oběti dlouho mlčí? Co vede oběť k loajalitě s pachatelem? Na tyto a další otázky hledá srozumitelné odpovědi kniha doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc., forenzní psycholožky, soudní znalkyně, akademické pracovnice a známé autorky odborných publikací.

Pojmy forenzní a kriminální psychologie jsou dnes známy i široké veřejnosti. Forenzní psychologie se primárně zaměřuje na aplikaci psychologie v trestním řízení. Kriminální psychologie se více zaměřuje na popis a výklad (teorii) kriminálního chování a také na viktimologické aspekty trestných činů. Mezi oběma oblastmi existují samozřejmě četné průsečíky. V odborné literatuře se v poslední době stále častěji objevuje termín právní psychologie, který obě oblasti zastřešuje. Odtud tedy i samotný název této knihy Právní psychologie.

Publikace seznamuje čtenáře se základy současné forenzní a kriminální psychologie, shrnuje vybraná témata, která dnes v této oblasti dominují. Poslouží lékařům a medicínským pracovníkům, kteří se zajímají o psychologické stránky zločinného jednání a jejich dopady, ale i vysokoškolským studentům. Inspiraci v ní mohou čerpat jak právníci různých profesí, tak psychologové a sociální pracovníci, kteří přicházejí s oběťmi a pachateli kriminality profesně do kontaktu.

OBSAH:

Obsah * Předmluva * Úvod * KAPITOLY O OTAZNÍCÍCH VE FORENZNÍ PSYCHOLOGII / 1. Kam se ubírá forenzní psychologie? * 2. Možnosti a limity (forenzní) psychologie * 3. Fascinace zlem * 4. Existuje kód zla? * 5. O profilování aneb Jak rozmluvit místo činu * KAPITOLY Z KRIMINÁLNÍ PSYCHOLOGIE / 6. Od rozeného zločince k psychopatii a dále * 7. Nemocný, nebo zlý aneb „Mad or bad“? * 8. Osamělí vlci, individuální aktéři masových vražd * 9. Sňatkoví podvodníci a romantické podvody on-line * 10. Kverulanti a perzistentní stěžovatelé * 11. Ohrožovatelé na pracovišti aneb Workplace violence * 12. Matky, které ubližují vlastním dětem * KAPITOLY Z FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO ADVOKÁTY / 13. Kognitivní chyby a omyly při vysvětlování lidského chování * 14. Psychologický rozhovor s klientem v advokátní praxi * 15. Doznání * 16. Falešná doznání * 17. Limity posuzování osobnosti pro právně relevantní účely * 18. Věrohodnost aneb Komu lze věřit * 19. Falešné vzpomínky * 20. Znevěrohodnění oběti * 21. Domácí násilí, rodičovství a opatrovnické řízení * 22. Když se zneužívá sexuální zneužívání * KAPITOLY Z VIKTIMOLOGIE (ZÁKLADY PRO PRÁVNÍKY) / 23. Zločin očima oběti * 24. Latentní oběti zvláště zraňujících trestných činů * 25. Kontraintuitivní projevy obětí * 26. Posttraumatická stresová porucha aneb Problém psychických následků trestného činu * 27. Fenomén zamrznutí * 28. Oběti sexualizovaného násilí * 29. Sekundární viktimizace v rodině a blízkém okolí * 30. Oběti masových traumat * 31. Principy pomoci obětem trestných činů * Závěr * Rejstřík * Rejstřík jmennýPodrobnosti

  • Počet strán: 375
  • Formát: 155 × 225 mm
  • Váha: 760 g
  • Väzba: pevná
  • ISBN: 978-80-7492-694-5
  • Rok vydania: 2023
  • Jazyk: český
  • EAN: 9788074926945