obálka: Petrik Béla

Petrik Béla (2023)

kňaz, fotograf, kronikár

Autor: Sedlák Jozef
Vydavateľstvo: Foart
Bežná cena knihy: 49,00 €
Naša cena: 46,55 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Kniha obsahuje približne 150 záberov zo 406 sklenených negatívov vyhotovených v rokoch 1906 - 1938. Veľké gesto od Bélu Petrika bolo ponechať všetky sklenené negatívy svojim nasledovníkom na fare v obci Rad na Južnom Zemplíne pre ďalšie spracovanie a využitie. O to je väčšie prekvapenie, že jeho kompletne zachovaný fotografický archív čakal na verejnú knižnú a výstavnú prezentáciu takmer 100 rokov. Dá sa symbolicky povedať, že Petrikove fotografické dielo, hlavne jeho poeticko-sociologické portréty z neho robia z pohľadu súčasnej slovenskej fotografie regionálneho "Augusta Sandera", a podľa autora by mal byť Béla Petrik zaradený do histórie slovenskej fotografie.

Projekt monografie o živote a diele Béla Petrika má za cieľ analyzovať náhodne objavenú fotografickú tvorbu kňaza z obce Rad na Južnom Zemplíne. Výskum fotografickej tvorby sa opiera o Petrikove zápisy v rozsiahlej kronike, v ktorej spomína bezprostredné mapovanie (dokumentovanie) regiónu multietnického južného Zemplína, obcí, ľudí, častých záplav, prírody, chudoby, práce, ale aj jeho experimentovanie v oblasti žánrov portrétu a autoportrétu. Rozsah tvorby predstavuje 409 sklenených negatívov 9x12 cm vytvorených v rozpätí 1908 – 1947. Fotografie predstavujú unikátnu správu o zvykoch, hodnotách a všednom živote regiónu, ktorá dosiaľ nebola sumarizačne-knižne spracovaná. Tento projekt svojím zameraním na sprítomnenie kultúrno-historických koreňov ľudí žijúcich na Južnom Zemplíne, významne upevňuje povedomie ich identity. Béla Petrik správca maďarskej farnosti vytvoril na danú dobu vizuálne zrelé dielo s prvkami experimentu (viacexpozície). Hlavnou projektovou aktivitou je sprístupnenie päť ročného výskumu širšej laickej a odbornej verejnosti. Cieľom bolo vytvoriť reprezentatívnu odbornú publikáciu v troch jazykoch. Cieľové skupiny sú historici umenia, fotografie, etnografi, umenovedná komunita s presahom na Maďarsko, odborná, laická verejnosť, študenti fotografie, Rímskokatolícka Cirkev, teológovia.


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 287
  • Väzba: pevná
  • Rok vydania: 2023
  • Jazyk: anglický, maďarský, slovenský
  • EAN: 9788082090331