obálka: Dedičské právo

Dedičské právo (2010)

Autor: Cirák Ján
Vydavateľstvo: KEY Publishing
Bežná cena knihy: 8,96 €
Naša cena: 8,51 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracúva problematiku tradičného subsystému všeobecného súkromného práva. Autori v nej poskytujú komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňujú teoretické i praktické súvislosti matérie. Robia tak nielen s dôrazom na požiadavky, ktoré kladie akademická pôda na študentov právnických fakúlt, ale aj s ohľadom na potreby právnej praxe či záujem širšej odbornej verejnosti. Uvedenému konštatovaniu zodpovedá aj systematické členenie publikácie, v ktorom na hmotnoprávnu úpravu dedenia nadväzuje procesnoprávna úprava v podobe konania o dedičstve. Výklad je zameraný predovšetkým na otázky platnej právnej úpravy dedenia. V závere sú traktované niektoré úvahy de lege ferenda nadväzujúce na proces prípravy nového Občianskeho zákonníka.Podrobnosti

  • ISBN: 978-80-7418-056-9
  • Rok vydania: 2010
  • EAN: 9788074180569