obálka: Daňové zákony 2013

Daňové zákony 2013 (2013)

Vydavateľstvo: Pravda
Bežná cena knihy: 4,99 €
Naša cena: 4,74 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

úplné znenie všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami a komentárom (13 najdôležitejších zákonov pre rok 2013)

§ Zákon o dani z príjmov § Zákon o dani z pridanej hodnoty § Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov § Zákon o spotrebnej dani z liehu § Zákon o spotrebnej dani z vína § Zákon o spotrebnej dani z piva § Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov § Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja § Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu § Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady § Zákon o správe daní (daňový poriadok)

§ Zákon o účtovníctve § Zákon o cestovných náhradách


Zaradené v


Podrobnosti

  • Rok vydania: 2013
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9661335401118