obálka: Daňové zákony 2014

Daňové zákony 2014 (2014)

Vydavateľstvo: Pravda
Bežná cena knihy: 4,99 €
Naša cena: 4,74 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Daňové zákony 2014 úplné znenie všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami a komentárom (14 najdôležitejších zákonov pre rok 2014)

§ Zákon o dani z príjmov § Zákon o dani z pridanej hodnoty § Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov § Zákon o spotrebnej dani z liehu § Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov § Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja § Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu § Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady § Zákon o správe daní (daňový poriadok)

§ Zákon o účtovníctve § Zákon o cestovných náhradách § Opatrenie o sadzbách stravného

§ Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve § Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve


Zaradené v


Podrobnosti

  • Rok vydania: 2014
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 2100004173354